O nama

Hrvatska Jadranska obala sa svim svojim otocima pruža velike mogućnosti u opskrbi robama. Zbog svoje dugogodišnje zapuštenosti nije bilo povezana odgovarajućim servisom. Uzrok svemu tome je kronični nedostatak suvremenih brodova kao i nedostatak tržišnih konkurenata.
Od 1969. god na ovom tržištu poslujemo pod firmom Zora Brodarska Zadruga. Kako je tržište duž Jadranske obale i otoka postalo sve zahtijevnije i imalo sve veće potrebe, ohrabreni mladim snagama došli smo na ideju, da izgradimo nove, moderne, specijalizirane, višenamjenske brodove. Tako je osnovana nova mlada perspektivna firma Obalna Plovidba d.o.o. koja je upravo priozišla iz Zore brodarske zadruge.
Uvođenjem višenamjenskih Ro/Ro brodova naš san se ostvario, a moderna tehnologija nam je omogućila da poslujemo ekonomičnije, brže i sigurnije od drugih.